محصولات

 • Marine

  Ship
  Offshore

 • Protective
  • SILICONE PAINTS

   RZ-7116
   RZ-7138
   RZ-7231
   RZ-7231-2
   RZ-7238

  • Zinc Silicate Primer

   RZ-7316

  • VINYL COATINGS

   RZ-8131-6

  • THINNERS-CLEANERS

   RZT-12
   RZT-21
   RZT-41
   RZT-51
   RZT-61
   RZT-71
   RZT-73
   RZT-81

  • CHLORINATED RUBEER COATINGS

   RZ-4114
   RZ-4131

  • POLYAMIDE CURED EPOXY COATINGS

   RZ_5170-2
   RZ-5111-2018
   RZ-5115
   RZ-5116
   RZ-5116-1
   RZ-5116-2
   RZ-5131
   RZ-5141
   RZ-5141-6-2017
   RZ-5147

  • POLYAMINE,AMINE ADDUCT CURED,AMIDOAMINE CURED EPOXY COATINGS

   RZ 5249-5
   RZ_5280-1
   RZ-5215-1
   RZ-5215-2
   RZ-5249-3
   RZ-5249-5
   RZ-5251-1
   RZ-5252
   RZ-5261
   RZ-5270
   RZ-5280-1
   RZ-5291-1

  • EPOXY PHENOLIC,EPOXY NOVOLAC COATINGS

   RZ_5341-2017
   RZ-5311
   RZ-5331
   RZ-5345
   RZ-5349

  • COAL TAR EPOXY

   RZ-5449

  • POLYURETHANE TOP COATS

   RZ-6131
   RZ-6131-1
   RZ-6131-3

  • SILICONE PAINTS

   RZ-7116
   RZ-7138
   RZ-7231
   RZ-7231-2
   RZ-7238

  • Zinc Silicate Primer

   RZ-7316

  • VINYL COATINGS

   RZ-8131-6

  • THINNERS-CLEANERS

   RZT-12
   RZT-21
   RZT-41
   RZT-51
   RZT-61
   RZT-71
   RZT-73
   RZT-81

  • CHLORINATED RUBEER COATINGS

   RZ-4114
   RZ-4131

  • POLYAMIDE CURED EPOXY COATINGS

   RZ_5170-2
   RZ-5111-2018
   RZ-5115
   RZ-5116
   RZ-5116-1
   RZ-5116-2
   RZ-5131
   RZ-5141
   RZ-5141-6-2017
   RZ-5147

  • POLYAMINE,AMINE ADDUCT CURED,AMIDOAMINE CURED EPOXY COATINGS

   RZ 5249-5
   RZ_5280-1
   RZ-5215-1
   RZ-5215-2
   RZ-5249-3
   RZ-5249-5
   RZ-5251-1
   RZ-5252
   RZ-5261
   RZ-5270
   RZ-5280-1
   RZ-5291-1

  • EPOXY PHENOLIC,EPOXY NOVOLAC COATINGS

   RZ_5341-2017
   RZ-5311
   RZ-5331
   RZ-5345
   RZ-5349

  • COAL TAR EPOXY

   RZ-5449

  • POLYURETHANE TOP COATS

   RZ-6131
   RZ-6131-1
   RZ-6131-3

 • Architectural

  Architectura

 • Powder Coating

  Powder Coating

 • Pipelines

  Pipelines

 • Flooring Coating

  Flooring Coating